BDH Estate hjelper deg med å finne leietaker / bolig.

 

Flere mener at Folketrygden ikke lenger er tilstrekkelig for å sikre en god alderdom. Noen har løst dette ved å spare i aksjefond, mens en del andre har brukte sine sparepenger til å investere i en, eller flere utleieleiligheter.

Utleie gir deg en fast årlig inntekt som du også kan få en pen verdistigning på. Men, for enkelte utleiere er det av flere forskjellige årsaker en ekstra belastning å følge opp utleieforholdet. BDH Estate hjelper utleier med dette.

 

Det har i flere år vært vanlig å benytte eiendomsmegler ved kjøp og salg av bolig, mens det på leiemarkedet derimot, ikke har vært vanlig. Med flere års erfaring fra utleie og mye reising i utlandet så vi behovet for profesjonell hjelp i forbindelse med utleieforhold. Vår målsetning er å hjelpe utleier og leietaker fra selve søkeprosessen, gjennom leieperioden og til leieforholdet skal avsluttes.

Som utleier er du sikret profesjonell oppfølging gjennom hele utleieperioden.

 

Profesjonell oppfølging av leieforholdet er til glede for både utleier og leietaker